NÁPOVĚDA VALAŠSKO - VALAŠSKE MUZEUM V PRÍRODĚ BESKYDY - PUSTEVNY PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI - CHKO BESKYDY RODÁCI A OSOBNOSTI REGIONU SPECIALITY KUCHYNĚ FOLKLOR ČESKÁ REPUBLIKA ZLÍNSKÝ KRAJ MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ REGION BESKYDY-VALAŠSKO REGIONÁLNÍ AGENTURA CESTOVNÍHO RUCHU BESKYDY-VALAŠSKO POLSKI PO RUSSKI FRANCAIS DEUTSCH ENGLISH ČESKY MANUÁL UŽIVATELE DOMÉNOVÉ KOULE FOLKLOR PAMÁTKY SPECIALITY KUCHYNĚ FOLKLOR PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI PAMÁTKY PŘÍRODNÍ ZAJÍMAVOSTI NÁPOVĚDA

Historie obce Poličná

Poličná patří patrně ke starším obcím, které existovaly již před rokem 1200. existovaly již před rokem 1200. Ve 13. století, patrně v jeho druhé polovině, byla založena ves nová, nesoucí znaky lesních lánových vsí. Její jméno bylo identické s názvem tvrze Arnoltovice, postavené nad potokem na výběžku kopce Junákov (od 18. stol. zván Němčíkův kopec podle sedláka Němčíka, majitele kopce). Poprvé se objevuje tento název v r. 1310 v přídomku biskupského maršálka Jiříka z Arnoltovic. Tvrz v Arnoltovicích byla také centrem lenního statku, k němuž v r. 1376 patřilo půl vsi "Arnoltowicz”, městečko Meziříčí, půl Juřiny Lhoty, Střítež, Křivé, Hrachovec, Veselá, Píškova Lhota, Oznice a vsi Polomsko, Kateřinsko a Hodonavsko, které zanikly na území dnešních Rajnochovic. Název Poličná se objevuje poprvé v r. 1391 ("Paliczne sub Arnoltowicz”). Po zániku arnoltovické tvrze ve 2. polovině 15. století se biskupské léno začalo nazývat podle Meziříčí. K lennímu statku Valašské Meziříčí patřila Poličná až do r. 1848, resp. 1869, kdy byla léna na Moravě zákonem zrušena.

LOKALIZACE


AKTUALIZACE: Eliška Černochová (Beskydy-Valašsko) 56, 16.03.2010 v 16:41 hodin
Copyright 1998-2014 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®